SEABED HARVESTING

TAU Tech har siden 2016 jobbet med å utvikle nye metoder for å høste fra havet.

En sentral del i dette arbeidet er at metodene må være skånsomme og bærekraftige.

Mange års testing, forskning og utvikling sammen med SINTEF og Havforskningsinstituttet har resultert i nye patenterte metoder for dokumentert bærekraftige høstemetoder for havbunnen.

Et av målene til TAU Tech er å tilgjengeliggjøre mer av havet.

Om vi får det som vi vil, kan man bytte ut ødeleggende fiskemetoder som i dag brukes i stor skala over hele verden. Det er på havbunnen det meste av liv i havet stammer fra. Skader man havbunnen, skader man resten av økosystemet i havet.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jp
M+•l-14-RGB.jpg

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. 

FN forventer en befolkningsvekst på 30 % og 70 % økt etterspørsel etter mat frem mot 2050. Dersom matproduksjonen skal dekkes på en bærekraftig måte, må en vesentlig del av denne veksten komme fra nye marine kilder.

Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det utvikles nye skånsomme og bærekraftige metoder for å høste fra havbunnen.

M+•l-14-RGB.jpg

Fiskerinæringens klimagassutslipp må kraftig ned. Tråling langs havets bunn er energikrevende og fører til store oljeforbruk og utslipp. Med en nye metode kan forbruket reduseres med over

50 %. 

Post COVID-19

Det kommer en hverdag når man finner en løsning på koronapandemien. De økonomiske konsekvensene av covid-19 er enda uvisse. Det er viktig å satse ekstra på innovasjon som fører til nye industrier og arbeidsplasser. 

TAU Tech jobber for å åpne nye industrier og å øke bærekraften i eksisterende industrier. Dette vil føre til flere arbeidsplasser i nye og eksisterende næringer. 

Alle trenger noe å leve av.

Vår innovasjon skal bidra til trygge arbeidsmiljøer innenfor nye samt eksisterende industrier.

Vi jobber med å utvikle teknologi innenfor eksisterende og nye industrier.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Sverre