Første til å få høste Haneskjell i Norge på 30 år

TAU Tech er første selskap i Norge med tillatelse til å drive storskala høsting av Haneksjell i Norge på 30 år.Tillatelsen er avhengig av den nye skånsome høstemetoden TAU Tech har utviklet og fått godkjent av norske myndigheter.

Fisket vil i første omgang foregå rundt Bjørnøya og sør for Svalbard.

Fisket gjennomføres for å undersøke driftsgrunnlag for videre å kunne opparbeide ny bærekraftig fiskeindustri i Norge basert på Haneskjellfiske.


Haneskjellfiske i Norge var stor industri på 80-tallet, men grunnet overfiske og svært ødeleggende skraping, kollapset bestand og fisket og myndighetene gjorde skraping ulovlig tidlig på 90-tallet.


Haneskjell er en arktisk art av kamskjell som Norge har enorme forekomster av rund Bjørnøya, Svalbard, Jan Mayen og langs kysten nord i Norge.