Forsøkstokt

I januar 2019 gjennomførte TAU Tech forsøkstokt for å teste utstyr og å verifisere redskapenes skånsomhet for bunnfauna.


 


Fra myndighetenes side stilte Havforskningsinstituttet og NIVA (Norsk institutt for havforskning) som undersøker bunnfaunapåvirkningen ved hjelp av video, skrapetrekk og prøver av utsortert fauna hvor undersøkelse av dødelighet er en sentral del.
For TAU Tech stilte 6 representanter og en representant fra SINTEF.


Forholdene var fantastiske i den første sola etter mørketiden oppe i nord.


Alle testene gikk knirkefritt og de første inntrykkene er at resultatene kommer til å være svært positive både med tanke på effektivitet, men særlig skånsomheten til redskapene.

Representanene fra HI og NIVA jobbet systematisk og svært nøye. De vil jobbe videre med lab-tester og materiale de fikk med seg fra toktet som skal resultere i en omfattende rapport.

Vi gleder oss!