Lånefinansiering fra Eksfin og Sparebanken Vest

Vi er så heldige å få med Eksfin og Sparebanken Vest på laget.

Vi har hatt en nær og utrolig god dialog både med bank og Eksfin gjennom hele finansieringsrunden. Dialog og fleksibilitet fra alle parter har vært utrolig viktig for å ha god nok fart på prosessen. Her er vi svært takknemlig for innsatsen som er lagt ned.


Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger som i samspill med lokal bank gir helt nødvendig risikoavlastning og finansiering ved siden av betydelig privat kapital som investeres i dette prosjektet.


Sitat fra Sparebanken Vest:

Det neste 10-året må næringslivet langs kysten lykkes med 3 viktige løft: omstille verdensledende teknologi fra offshorenæringen til nye bærekraftige forretningsmodeller i havrommet, øke eksporten og skalere flere vekstbedrifter i samarbeid mellom gründere, etablert industri og forskning. Tau Tech representerer et strålende eksempel på nettopp dette. Som en del av nysatsningen vår på Sunnmøre og sammen med et sterkt gründer- og eierteam er vi glade for å bidra til å realisere et nytt bærekraftig fiskeri med stort internasjonalt potensial, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest.


Vi gleder oss til et videre tett samarbeid!


Les pressemelding fra Eksfin her:

https://www.eksfin.no/no/nyheter/fiskeri-og-havbruk/offshoreskip-bygges-om-til-innovativ-skjellhoster-med-eksfin-finansiering/