Rapport bunnfaunapåvirkningEtter forkningstoktet vi gjennomførte sammen med Havforskningsinstituttet, NIVA og SINTEF er det gjort et nøye og omfattende arbeid for å se på effektene redskapene våre hadde på havbunn og bunnfauna. Dette har resultert i en Rapport fra Havforskningsinstituttet i samarbeid med NIVA:Vi er svært fornøyd med rapporten og resultatene var som forventet svært positive.


Som Havforskningsinstituttet selv skriver:

"Resultatene viste ingen endringer i sammensetningen av dyr unntatt haneskjell før og etter operasjonene med Harvester"