Regjeringen: 68 millioner kroner til 11 havprosjekter

11 prosjekter innenfor havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år. Bedrifter fra Lindesnes til Hammerfest skal utvikle nye produkter, teknologi og prosesser.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/68-millioner-kroner-til-11-havprosjekter/id2891675/