SMP.no: Gründergruppe har fått tillatelse til å fiske art som har vært «fredet» siden 1992

I nesten 30 år har skjellskraping vært forbudt i Norge. Tau Tech i Ålesund har utvikla en mer skånsom teknologi og fått fangsttillatelse. Det kan bane vei for et aldri så lite fiskerieventyr.

https://www.smp.no/naeringsliv/2021/07/27/Gr%C3%BCndergruppe-har-f%C3%A5tt-tillatelse-til-%C3%A5-fiske-art-som-har-v%C3%A6rt-%C2%ABfredet%C2%BB-siden-1992-24325207.ece?rs9007631641291184163&t=1