SMP.no: Utvikler teknologi for å høste glemt skjell

På 80-tallet var det store satsinger på fangst av haneskjell i norske farvann, men da med en ødeleggende fangstmetode som ble ulovlig i 1992.

https://www.smp.no/nyheter/2018/11/25/Utvikler-teknologi-for-%C3%A5-h%C3%B8ste-glemt-skjell-17945633.ece?rs9040551641290389246&t=1