Sustainable Seabed HarvestingTAU Tech har siden 2016 jobbet med å utvikle nye metoder for å høste fra havet.


 

Sverre Olav Farstad og Øystein Tvedt

En sentral del i dette arbeidet er at metodene må være skånsomme og bærekraftige.

Mange års testing, forskning og utvikling sammen med SINTEF og Havforskningsinstituttet har resultert i nye patenterte metoder for dokumentert bærekraftige høstemetoder for havbunnen.

Et av målene til TAU Tech er å tilgjengeliggjøre mer av havet.

Om vi får det som vi vil, kan man bytte ut ødeleggende fiskemetoder som i dag brukes i stor skala over hele verden. Det er på havbunnen det meste av liv i havet stammer fra.


 

Skader man havbunnen, skader man resten av økosystemet i havet.


 


Metoden med å bruke skraper for å fiske kamskjell, muslinger og sjøpølser er dessverre i bruk rundt omkring i hele verden den dag i dag. Vi i TAU Tech har som mål at skraping skal erstattes av våre nye, bærekraftige og effektive metoder for å høste fra havbunnen. Havbunnen er selve grunnlaget for nesten alt liv i havet og hvis man ødelegger eller påvirker for mye livet som finnes her, påvirker du resten av havets økosystem. Men mest av alt; Om man høster skånsomt og bærekraftig vil de artene du er ute etter å høste, lettere og raskere reprodusere seg.