TAU med under bestandskartlegging


 

Desember 2019 gjennomførte Havforskningsinstituttet bestandskartlegging av Haneskjell på tre felter rundt Bjørnøya, hvor Sverre og Øystein fra TAU Tech var så heldig å få være med. Toktet ble gjennomført ombord i forskningsskipet Johan Hjort.


Sverre Olav Farstad og Øystein Tvedt foran Johan Hjort
TAU på Tokt

Toktet ble gjennomført som et steg i et flere fases program som et resultat av TAU Techs teknologiutvikling. Som HI selv skriver:

I 2017 fikk Havforskningsinstituttet en henvendelse fra firmaet TauTech as om å delta i en utprøving av et nytt fangstredskap for haneskjell. Uttestingen av dette redskapet var et ledd i et prosjekt i flere faser hvor målet var å starte fangst av haneskjell i Fiskevernsonen rundt Svalbard. Første fase som besto i å undersøke effekten av dette nye fangstredskapet på bunnfauna og sediment på haneskjellfelt, er gjennomført og rapportert.


Å få være med på dette toktet sammen med noen av verdens beste forskere på feltet, ga oss unik og uvurderlig kunnskap om selve arten og forholdene TAU Tech skal operere i.

 

Vi vil rette en stor takk til Havforskningsinstituttet med forskere og mannskap for en fantastisk spennende tur og fantastisk innsats, særlig med tanke på naturkreftene vi støtte på.