Tekfisk: Ingen har høstet disse skjellene på 27 år. Ny teknologi kan gjenåpne fisket.

Løsningen er foreløpig hemmelig, men skal være langt mer miljøvennlig enn den skadelige skjellskrapingen som satte en stopper for haneskjellhøsting i 1992.

https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/ingen-har-hostet-disse-skjellene-pa-27-ar-ny-teknologi-kan-gjenapne-fisket-/2-1-539136