Tekfisk: Denne fangsten kan gi svar på om et nytt fiskeri kan åpnes i Norge

To selskaper jobber med å utvikle ny teknologi for å høste haneskjell. Da må forskerne finne ut hvor mange det finnes av dem.

https://www.fiskeribladet.no/tekfisk/denne-fangsten-kan-gi-svar-pa-om-et-nytt-fiskeri-kan-apnes-i-norge/2-1-736579