Arktiske Kamskjell

Haneskjell (Chlamys islandica) er en type kamskjell som man kan finne i de nordligste delene av Norge som Bjørnøya og Svalbard, Færøyene, Island, Grønnland og helt til Massachusetts.

Skjellet kan bli opp til 16 cm. og er kjønnsmoden etter 4 år.

Kamskjellets muskel blir regnet som en av havets beste delikatesser og haneskjellets langsome vekst og rene kalde omgivelser gir dette kamskjellet en særlig god og søt smak.

Hanskjellets krystallkjertel har vist antibakterielle egenskaper og skjellets næringsinnhold holder svært gode fettsyrer og høy andel marint protein.

Haneskjellet ble fisket i Norge, for det meste på 80-tallet, ved hjelp av skraper. Skraping ble gjort ulovlig i norge i 92 på grunn av metodens svært ødeleggende innvirkning på havbunnens fauna og kamskjellets habitat.

Mer enn 90 % av det de fanget var bifangst og 50 % til helt opp i 100 % av skjellene ble knust og ødelagt i prosessen.

Metoden med å bruke skraper for å fiske kamskjell, musslinger og sjøpølser blir er dessverre i bruk rundt omkring i hele verden den dag i dag.. 

Vi i TAU Tech har en drøm om at skraping kan snart bli erstattet av våre nye bærekraftige og effektive metoder for å høste fra havbunnen.

Havbunnen er selve grunnlaget for nesten alt liv i havet og hvis man ødelegger eller påvirker for mye livet som finnes her, påvirker du resten av havets økosystem.

Men mest av alt; Om man høster skånsomt og bærekraftig vil de artene du er ute etter å høste, lettere og raskere reprodusere seg.

Se mer om våre tanker om bærekraft under Bærekraft.

En film fra BBC-earth og Alucia productions om skadevirkningene av skraping.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Sverre