IMG_1381_edited.jpg

Bærekraft

Vi har forelsket oss i havbunnen.

Et av målene til TAU Tech er å tilgjengeliggjøre mer av havet.

Om vi får det som vi vil, kan man bytte ut ødeleggende fiskemetoder som i dag brukes i stor skala over hele verden. Det er på havbunnen det meste av liv i havet stammer fra. Skader man havbunnen, skader man resten av økosystemet i havet.

IMG_1264_edited_edited.jpg

Havet

Ved første øyekast kan havets bunn se ut som en livløs ørken, særlig i arktiske strøk. Dette er ikke tilfellet. I motsetning til arktiske landområder byr havet her på et yrende liv som for oss representerer selve grunnsteinen til jordens økosystem.

Resursene

Havet byr på enorme uutnyttede resurser av eksklusive lavtrofiske arter med viktige proteiner og lipider som er uvurderlig for en verden som har større og større behov for bærekraftig mat.

IMG_1388.jpeg

FNs bærekraftsmål

Dette gjør oss nært knyttet til FNs bærekraftsmål

E_SDG_logo_No UN Emblem_horizontal_rgb.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-14.png

14 Liv under vann

Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det utvikles nye skånsomme og bærekraftige metoder for å høste fra havbunnen.

2 Utrydde sult

FN forventer en befolkningsvekst på 30 % og 70 % økt etterspørsel etter mat frem mot 2050. Dersom matproduksjonen skal dekkes på en bærekraftig måte, må en vesentlig del av denne veksten komme fra nye marine kilder.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-02.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-13.png

13 Stoppe klimaendringene

Fiskerinæringens klimagassutslipp må kraftig ned. Tråling langs havets bunn er energikrevende og fører til store oljeforbruk og utslipp. Med en nye metode kan forbruket reduseres med over 

50 %. 

Post COVID-19

Det kommer en hverdag når man finner en løsning på koronapandemien. De økonomiske konsekvensene av covid-19 er enda uvisse. Det er viktig å satse ekstra på innovasjon som fører til nye industrier og arbeidsplasser. 

TAU Tech jobber for å åpne nye industrier og å øke bærekraften i eksisterende industrier. Dette vil føre til flere arbeidsplasser i nye og eksisterende næringer. 

Alle trenger noe å leve av.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-08.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-09.png