Selve kjernen til det vi driver med finner man i FNs bærekraftsmål 14

Bærekraftsmål 14:

Liv under vann.

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jp
M+•l-14-RGB.jpg

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. 

I tillegg vil vi bidra til:

Vår teknologi skal bidra til at vi utnytter mer av proteinet i havet. 71% av jorden dekkes av havet, men bare 3% av maten vi spiser kommer derfra. 

Vår innovasjon skal bidra til trygge arbeidsmiljøer innenfor nye samt eksisterende industrier.

Vi jobber mot å utvikle teknologi innenfor eksisterende industrier samt åpne opp for ukjente muligheter.

Alt vi gjør skal bidra til en ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Dette er en av grunnpilarene i vår bedrift.

Alle SDG fargerRGB Uten FN-logo.jpg
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 by Sverre